Osnovni Internet Pojmovi

10 decembar 2010
Osnovni Internet Pojmovi

Ukoliko ste totalni početnik, pre nego što počnete sa bilo kojim drugim tutorijalom, preporučujem vam da se upoznate sa nekim od osnovnih termina u vezi sa web-om. Ukratko ću vam pružiti sliku šta je to u stvari web i kako funkcioniše.

World Wide Web (WWW) - ili skraćeno samo Web, je sistem medjusobno povezanih hipertekstualnih dokumenata kojima se pristupa preko Interneta.

Hipertekst dokument (Web Stranica) - je vrsta elektronskog dokumenta koja u sebi pored teksta može da sadrži i slike, tabele i druge elemente.

Server - predstavlja hardver (kompjuter) ili softver (programsku aplikaciju) koja služi da isporuči sadržaj kome se može pristupiti preko Interneta.

URL - je adresa dokumenata i drugih resurasa na Internetu. Sastoji se od dva dela, protokola koji se koristi (HTTP, FTP...) i lokacije resursa, koja može da bude IP adresa (http://74.125.87.104) ili naziv domena (http://www.webarena.rs).

HTTP (Hypertext Transfer Protokol) - je mrežni protokol koji predstavlja glavni i najčešći metod prenosa podataka na web-u. To je protokol za komunikaciju izmedju servera i klijenta. Osnovna namena ovog protokola je isporučivanje hipertekst dokumenata, odnosno web stranica.

FTP (File Transfer Protokol) - je mrežni protokol koji služi za prenos fajlova izmedju dva računara na mreži, odnosno izmedju klijenta i servera.

IP adresa - predstavlja jedinstveni identifikator kompjutera ili uredjaja na mreži. Današnji sistem IP adrese je 32bitni i sastoji se od četiri broja odvojena tačkom. Brojevi mogu biti od 0 do 255 što daje ukupno 4 294 967 296 (232) mogućih jedinstvenih adresa. Medjutim, usled povećanja resurasa na internetu, u skorijoj budućnosti moguć je prelazak na 128bitni sistem.

Domen - predstavlja ime koje identifikuje jednu ili više IP adresa na Internetu. Sastoji se od imena (vašeg sajta) i sufiksa, koji predstavlja skraćenicu tipa vašeg sajta (.com, .org, .rs...). Detaljnije o tome šta je domen.

Apache - je besplatni (open-source) serverski softver dostupan za skoro sve postojeće operativne sisteme (UNIX, Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, Solaris, itd.). Najpopularniji programski jezici koji se koriste na Apache serverima su PHP, Perl, Python i Ruby.

Lokalni server - predstavlja programsku aplikaciju koja se izvršava na vašem kompjuteru bez dodirnih tačaka sa Internetom, i koristi se za testiranje sajtova. Dva najbolja lokalna servera su XAMPP i WAMP.

Baze - predstavljaju kolekcije podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup. Postoje razne vrste baza, a za Apache servere koristi se mySql.

mySql - je open-source višekorisnički sistem za upravljanje podacima. Predstavlja najčešće korišćenu bazu u internet aplikacijama.

phpMyAdmin - je programska aplikacija koja služi za upravljanje jednom ili više mySql baza.

 

Više o detaljima nekih gore pomenutih termina (konfiguracija lokalnog servera, korišćenje phpMyAdmin-a i rad sa bazama, itd), u narednim tutorijalima.

 

Ova stranica će biti dopunjavana ukoliko se setim još nekih bitnih stvari, a takodje ako sam nešto izostavio, ili vas zanima još neki termin u vezi web-a, slobodno pišite dole, i rado ću dopuniti tekst. ;)

Željko Galetić

Željko Galetić

KoOsnivač Web Arene.
Prsnuti web programer, dizajner i web neki tamo...

Diplomirani web dizajner (VTŠ NS), sa dugogodišnjim iskustvom u sklapanju web prezentacija i aplikacija. Arogantni perfekcionista koji će vam zagorčati život pridikama ukoliko se ne držite njegovih pravila. Kažu da je lud, al' nije još dokazano.

Web: someweblog.com/ E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Social Profiles

DreamWeb Hosting

Arena @ Twitter

Arena @ Facebook