Photoshop101

26 septembar 2010
Photoshop101

Ovo je prvi u nizu tutorijala vezanih za Adobe Photoshop (PS) u kojima će se prelaziti preko, u početku načina rada sa alatima, a nešto kasnije i tehnikama za njihovo korišćenje kako bi se postigli određeni efekti. Zbog prirode posla kojim ću se baviti ovde, imena alatki neću prevoditi na srpski jer se prelaskom kursora miša preko svake alatke ispisuje njeno ime, te određenu alatku nije teško pronaći.

Verzija Photoshopa za koju ću pisati tutorijale je CS5, ali da se primetiti da je od CS3 pa nadalje korisnički meni samog programa manje-više isti, tako da ni tu ne bi trebalo biti većih problema. Danas sledi jedna uvodna priča o raznoraznim alatkama koje postoje u PS-u.

 

Alatke

Tools

Ovo je izgled palete sa alatkama u PS-u. Prvi odeljak su alatke za selekciju, pomeranje i odabir boja, drugi deo su alatke za rastersko (o tome nešto kasnije) menjanje aktivnog projekta, treći odeljak su manje-više vektorski alati uključujući i alatku za Text. Četvrti odeljak je deo za 3D, animaciju i kretanje po projektu (Zoom i Hand Tool). Dva kvadrata sa crnom i belom bojom predstavljaju foreground (prednju) i background (boju pozadine), no najčešća im je uloga memorisanje 2 boje koje ćete najčešće koristiti . Mali pravougaonik sa krugom u njemu je ulazak u Quick Mask Mode, i o tome nešto kasnije.

 


Marquee selection tools

Selection tools

Ove alatke za selekciju koriste pravilne geometrijske oblike kao okvire za selekciju površine na aktivnom layer-u. Ako je već selektovan neki deo radne površine, možete dodati neki prostor već postojećoj selekciji tako što ćete držati pritisnuto [SHIFT] dugme i kursorom prevući preko željenog dela. Od selekcije se oduzima na sličan način, samo što je prečica za oduzimanje [ALT]. Naravno, dozvoljeno je kombinovanje različitih načina selekcije, ne samo u okviru Marquee Tools već i drugih koje se koriste u Photoshop-u, a koje ćemo spominjati posle.

Rectangular Marquee Tool ocrtava okvir pravougaonog oblika, s tim što se u paleti sa opcijama (red iznad radne površine) može izvršiti odabir nekih specijalnih proporcija ili veličina pravougaonika koji se koristi za selekciju.
Za Elliptical Marquee Tool važi sve isto samo što se pod širinom i visinom elipse u opcijama misli na pravougaonik u koga je elipsa ucrtana. Single Row Marquee Tool i Single Column Marquee Tool su alatke koje vrše selekciju jednog reda ili kolone, širine 1 piksela, a dužine jednake širini radne površine za red, a visini za kolone. Njihova upotreba baš nije i toliko česta jer se iscrtavanje tankih okvira može dosta jednostavnije raditi, ali i njih smo objasnili. Deselekcija se vrši ili pritiskom desnog miša na selekciju pa pritiskom na "Deselect" ili pritiskom prečice na tastaturi [CTRL] + [D].

 

Što se tiče dodatnih upotreba alatki za selekciju, najčešće se koriste ili za odvajanje ili za popunjavanje selektovanog dela radne površine.

Zadatak: Kliknite desnim pritiskom miša i pogledajte šta sve može da se radi za postojećom selekcijom.


Lasso Tools

Lasso tools

Laso alatke služe za manje-više slobodoručno selektovanje. Lasso Tool je potpuno slobodoručna alatka za selektovanje, Polygonal Lasso Tool vrši selekciju tako što spaja linije. Magnetic Lasso Tool je u neku ruku slobodoručan, ali prati logičke granice objekata koje su mu u blizini. U paleti sa opcijama se može namestiti koliko rigidna ta njegova logika želite da bude. U svakom drugom smislu njihova selekcija je istovetna sa drugim.

 

Crop and Slice Tools

Crop and slice tools

Slice tool se najčešće koristi u web dizajnu i kodiranju, a ono za šta služi je deljenje slike, tj. radne površine na više manjih delova, što je često potrebno u web kodiranju kod slika.
Crop tool sa druge strane služi da izabrani deo radne površine postane cela radna površina, tj. dimenzije radne površine se smanjuju na dimenzije selekcije. Vrlo je koristan kod poslova vađenja i sačuvavanja delova iz nekih većih slika i slično.

 

Move Tool

Move tool

Jedan od alata koji se najviše koristi, tj. barem ga ja često koristim. Ono za šta on služi je pomeranje selekcije u slučaju da je ima, a ako ne, onda pomeranje celog aktivnog layer-a. Njegovu prečicu bi trebali zapamtiti [V], i pomeranjem strelica na tastaturi se pomera selekcija ili layer u željenom pravcu za po 1 piksel, a ako se drži [SHIFT], onda za po 10 piksela.

 

Quick Selection/Magic Wand Tool

Quick selection and magic wand tools

Kod pravljenja selekcija geometrijski nepravilnih oblika najčešće se koriste Quick Selection Tool i još češće Magic Wand Tool. Sa malo umeća, uz ove dve alatke i napredne opcije PS CS5 možete savršeno "renderovati" objekte iz slika (izvlačiti čiste objekte za dalju upotrebu u drugim projektima ili pak maskirati (ne)željene objekte). Ista je priča kao i kod selekcija bilo koje druge vrste, držeći taster [SHIFT] i levim tasterom miša dodaje se izabrana selekcija već postojećoj, a držeći taster [ALT] i pritiskom levog tastera miša se oduzima selekcija.
Razlika između ove dve alatke je što Magic Wand Tool selektuje logički odabrane granice objekata, dok kod Magnetic Lasso Tool-a nije potrebno ocrtavati ručno ivice već on to sam odradi. Takođe i ovde postoje dodatna podešavanja za nivoe rigidnosti logike kojom se odabira granica. S druge strane, Quick Selection Tool vam omogućava da koristeći četkicu elipsastog oblika fino dodajete ili oduzimate prostoru selekcije.

 

Eyedropper/Metric Tools

Eyedropper and metric tools

Osnovna i najvažnija alatka od onih u ovoj grupi je Eyedropper tool koja vam boju sa radne površine na koju ste kliknuli kursorom kopira u Foreground Color, tj. onaj gornji (prednji) kvadrat.
U ovom skupu alatki takođe postoji i Color Sampler Tool koji vadi RGB podatke o bojama, odnosno vrednosti udela Crvene, Zelene i Plave boje u odabranoj. Ruler Tool vam omogućava da možete da vidite tačnu razmeru između neke dve tačke na radnoj površini, Note Tool da postavljate beleške na radnu površinu, a Count Tool da izbrojite ili brojevima rasporedite određene objekte ili polja na radnoj površini.

Toliko za ovaj, a sledeći put nastavljamo sa alatkama koje služe za rastersko menjanje rada, kao što su Brush, Dodge, Blur, Burn, Gradient Tool i još mnogi drugi.

Strahinja Todorović

Strahinja Todorović

Novajlija u Web Arena timu i naš najmlađi šegrt. Prestao da pije i postao Photoshop entuzijasta sa social networking uptime-om preko 23 sata dnevno.

Portfolio nema al' će ga imati! Konačno je napravio neki!

Web: overfinker.com/ E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
DreamWeb Hosting

Arena @ Twitter

Arena @ Facebook