Joomla! Administracija - Ekstenzije i sadržaj

21 februar 2011
Joomla! Administracija - Ekstenzije i sadržaj

Kao što sam najavio u prethodnom Joomla! tutorijalu, posle instalacije i osnovnih podešavanja vreme je da se pozabavimo postavljanjem sadržaja na sajt. Takođe u ovom tutorijalu ću vam objasniti razlike između Joomla! ekstenzija, čemu šta služi, kako se objavljuju i ujedno dodaću još neki trik koji će vam sigurno značiti u daljem radu.

Krenućemo sa objašnjenjem šta predstavlja koji tip ekstenzije:

 • Komponente (Components) su najkompleksnije ekstenzije joomle i one generišu glavni sadržaj na strani. Svaka komponenta poseduje administratorski deo kao i deo koji se prikazuje na sajtu u glavnom delu templejta
 • Moduli (Modules) su ekstenzije koje se mogu pozivati na različitim pozicijama u templejtu. Tipovi modula mogu biti različiti, oni mogu da generišu odnosno da prikazuju sadržaj koji se ne nalazi na sajtu, da pozivaju delove sadržaja iz postojećih komponenti koje su instalirane, itd.
 • Dodaci (Plugins) pružaju dodatne mogućnosti Joomla! CMS-u koje ona nema u osnovi
 • Templejti (Templates) ili Šabloni kako ih zovu u zvaničnom prevodu, su u osnovi ono što vidite na sajtu, odnosno tema tj. sam dizajn sajta
 • Jezici (Languages) služe za prevod svih delova Joomla! CMS-a (komponente, moduli i sav vidljiv deo na sajtu koji nije sadržaj koji vi kreirate) preko fajlova koji se postavljaju u Joomla! Language folder

 

Sekcija, kategorija, članak

Pošto smo videli šta predstavljaju ekstenzije počećemo da pravimo sadržaj, a kasnije ćemo sve to povezati u jednu celinu. Ako ste pratili prethodni tutorijal videli ste da nisam instalirao predefinisan sadržaj da bih mogao da vam objasnim kako se postavlja isti, ovako izgleda naslovna strana bez sadržaja.

Da bi kreirali sadržaj potrebno je znati kako i kojim redosledom to treba da uradite, što početnike zna da zbuni. Prvo se pravi sekcija, pa kategorija i na kraju članak, da bi bolje razumeli ceo sistem potrebno je da znate šta predstavlja sve navedeno. Krenućemo obrnutim redosledom, članak je ono što korisnici vide na sajtu, članaka možete imati neograničeno, a da bi rasporedili članke tu su kategorije. Članak može da pripada samo jednoj kategoriji, što znači da ne možete isti članak pozvati u više različitih kategorija. Kategorije raspoređujete po sekcijama isto kao što ste rasporedili članke po kategorijama, i isto tako jedna kategorija može pripadati samo jednoj sekciji.

Kako bi sebi uštedeli vreme moj savet je da pre nego što počnete sa izradom sajta unapred osmislite kako ćete rasporediti sav sadržaj, kako kasnije ne biste morali da reorganizujete sve iznova.

Redosled kreiranja

 

Pravljenje sekcije

Kao što je naznačeno brojevima na slici iznad prvo treba da otvorite Section Manager i tu treba da napravite sekciju (ikonica za pravljenje nove sekcije se nalazi u gornjem desnom uglu). Pošto ste kliknuli na New otvoriće vam se nov prozor (slika 1 - ispod) i tu upisujete ime sekcije, alias ne morate da upisujete jer se on sam napravi posto kliknete na Save. Dalje birate kojoj grupi korisnika želite da ova sekcija bude vidljiva (u ovom slučaju je postavljena na public da bi je svi mogli videti), birate da li će biti objavljena ili ne, image ili sliku možete dodeliti svakoj sekciji i ona će biti vidljiva kako u administratorskom delu tako i na sajtu. I na kraju upisujete opis za sekciju i isto važi kao i za sliku. Kada sve to završite kliknite na Save i sačuvajte vašu prvu sekciju, to bi trebalo da izgleda kao što je prikazano na drugoj slici.

Pravljenje sekcije sekcija

 

Pravljenje kategorije

Pošto smo napravili novu sekciju sada idemo na Category Manager gde pravimo novu kategoriju koja će biti u okviru prethodno napravljene sekcije. Postupak je identičan samo što ovde imamo još jedno polje više gde biramo kojoj će sekciji pripadati kategorija koju pravimo (slika 1) izborom iz dropdown liste koja se nalazi ispod Published. Klikom na Save čuvamo kategoriju i prelazimo na sledeći korak.

pravljenje-kategorije kategorija

 

Pisanje članaka

Kada smo napravili sekcije i kategorije vreme je i da se napiše neki sadržaj. Otvorite Article Manager i klknite na ikonicu New koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Otvoriće vam se Article Manager gde ćemo uneti tekst, izabrati u kojoj sekciji, kategoriji želimo da objavimo članak i da li želimo da ga prikažemo na naslovnoj strani. Kao i kod većine programa za uređivanje teksta (MS Word, OpenOffice Writer...) ovde postoji editor za uređivanje i formatiranje teksta, tako i kada krenete sa pisanjem članka u gornjem delu imate opcije za formatiranje. Na dnu prozora postoje četri opcije:

 • Image za ubacivanje slika
 • Pagebreak koji služi za prelom strane, tj. ako želite da jedan članak ima više strana
 • Read more koji sam ja upotrebio u ovom članku i koji služi da razdvoji uvodni tekst od ostatka teksta
 • Toggle editor sa kojim možete da sakrijete ili ponovo prikažete editor koji se nalazi na vrhu prozora za uređivanje teksta.

Sa desne strane imate opcije vezane za objavljivanje člnaka, možete namestiti da se automatski objavi ili možete odabrati kada će prestati da se prikazuje. Podešavanje za pristup članku, da li će svi moći da ga vide ili samo registrovani korisnici. U tab-u Parameters (Advanced) možete izabrati razne opcije, da li želite da prikazujete autora članka, datum i vreme pravljenja članka, ikonice za print, e-mail itd. I u poslednjem Metadata Information tab-u upisujete kratak opis članka, ključne reči, u polju Robots možete da omogućite ili da onemogućite robotima (Googlebot, Yahoo Slurp, MSNBot...) da indeksiraju vaše stranice. U slučaju da se ostavi prazno roboti će indeksirati sadržaj sa te stranice, a ako to ne želite možete dodati noindex, što znači da ta stranica neće biti indeksirana ili nofollow, što znači da će stranica biti indeksirana ali linkovi na stranici neće biti indeksirani u pretrazi. U poslednje polje Author možete upisati svoje ime ako želite da vam se prikaže i meta informacijama stranice. Klikom na Save završavamo sa pisanjem članka i otvara se Article Manager gde vidimo naš prvi članak. Tu vidimo i ostale parametre u nastavku da li je članak objavljen, da li se vidi na naslovnoj strani i u kojoj sekciji i kategoriji se nalazi.

pisanje-clanka clanak

Kada smo sve to završili idemo na početnu da vidimo šta se dešava sa naslovnom stranom, tu sad stoji prvi članak koji smo napravili.

Naslovna strana sa kreiranim clankom

Da bi nastavili dalje sa podešavanjima, i da bih vam otkrio još neki zanimljiv trik napišite još par tekstova, napravite bar još dve nove sekcije i par kategorija u okviru njih i onda sve članke koje ste napravili podesite da budu prikazani na naslovnoj strani.

vise-sekcija vise-kategorija vise-clanaka naslovna-sa-vise-clanaka

Kao što vidite napravili smo još par sekcija i kategorija i objavili smo članke na naslovnoj, sad prelazimo na podešavanje naslovne strane. Otvorite Menus > Main Menu i onda kliknite na Home. Tu su glavna podešavanja za naslovnu stranu, podelio sam to na dve slike da bi imali pregledno sve opcije koje se nalaze tu (da se ne bi zbunili, sve opcije na prvoj slici tj. otvoreni tabovi su samo na slici postavljeni tako, kada je jedan tab otvoren ostali se automatski zatvaraju).

Krenućemo od Parameters (Basic) koji su na prvoj slici. U tim podešavanjima birate broj Leading ili vodećih članaka koji su uvek izlistani u jednoj koloni, sledeće je broj Intro ili članaka sa uvodnim tekstom. Columns određuje broj kolona za prikaz Intro članaka, i na kraju se nalaze Links koji prikazuju članke kao linkove na kraju strane.

Sledeći tab je Parameters (Advanced) gde imate podešavanja za redosled prikaza članaka, kao i za paginaciju.

Poslednji tab sa prve slike je Parameters (System), tu možete podesiti naslov strane, da li želite da se on prikazuje na stranici ili ne (ako pogledate naslovnu na poslednjoj slici iznad videćete da na vrhu naslovne stoji Joomla 1.5.22), a to je ujedno i glavni naziv sajta koji se uvek pojavljuje i većina početnika ne može da pronađe gde se on isključuje ili menja. U nastavku imamo još i Page Class Suffix koji nam omogućava da svaku stranicu posebno stilizujemo kroz CSS, Menu Image koji dodeljuje posebnu sliku meniju pored samog imena (tu se postavljaju male ikonice koje možete i sami da napravite ili ubacite, a one se smeštaju u ..images/stories folder). SSL Enabled vam omogućuje da izaberete da li će se koristiti SSL (Secure Sockets Layer), što predstavlja kriptovanje stranice i omogućuje sigurniji prenos podataka na netu. U većini slučajeva se koristi kod stranica koje vrše online naplatu i naravno za sigurnije čuvanje podataka koji se prenose putem interneta.

Prelazimo na sliku 2 gde imate samo jedan otvoren tab, i tu se nalaze parametri komponente Parameters (Component). Tu podešavate da li želite da se vidi naslov članka, kategorije, sekcije, ime autora itd. Kao što vidite svuda je podešeno Use Global, a sad jedan mali trik za koji većina ne zna. U Article Manager-u postoji opcija koja se zove Parameters (nalazi se odmah pored ikonice New) to su globalna podešavanja, tu podešavate sve ovo što se nalazi na slici 2 i ta podešavanja će biti primenjena za sve nove stranice koje napravite, naravno na svakoj stranici kasnije vi možete da odredite da li će neka od opcija biti vidljiva ili ne, ali preko globalnih podešavanja sebi štedite vreme.

Podešavanje naslovne strane Podešavanje naslovne strane

 

Pošto smo prošli kroz osnovna podešavanja vratićemo se na naslovnu stranicu ponovo, u medjuvremenu sam napravio promene na naslovnoj, intro članke sam postavio jednu kolonu, i broj intro članaka je smanjen na 2, takođe sam promenio naslov početne strane. Bacimo pogled na naslovnu sad:

Naslovna strana sa jednom kolonom

Kao što vidite više ne piše Joomla 1.5.22 već Moja Naslovna Strana i imamo tri vidljiva članka, plus dva koja se nalaze na dnu kao link, i imamo paginaciju. Uređivanje naslovne strane pored podešavanja koja su navedena gore možete vršiti i preko Front Page Manager-a, tu određujete koji će raspored članaka biti na naslovnoj strani, u koloni order imate izlistane brojeve i po tom redosledu će vam biti prikazani članci. Još jedan trik koji će vam mnogo poslužiti, kako budete objavljivali nove tekstove i kako se oni budu pojavljivali na naslovnoj strani stari tekstovi će uvek ići dole. U slučaju da želite da vam neki tekst uvek bude na prvom mestu u order možete upisati -1 i on će uvek biti na prvom mestu bez obzira da li ste objavili još 100 novih članaka posle njega.

Front Page Manager

 

Napravili smo sekcije i kategorije, napisali par članaka i sad se prebacujemo na ekstenzije. Prvo ćemo napraviti nov meni i pozvati ga u poziciju na vrhu templejta, a posle toga ćemo postaviti još par modula i još malo detaljnije objasniti čemu služe ekstenzije.

Da bi znali gde šta treba da postavimo i pozovemo poslužićemo se dobro poznatim trikom. Svaki templejt poseduje različite pozicije i one se razlikuju u zavisnosti od templejta koji koristitite. Da bi videli gde se koja pozicija nalazi potrebno je da u URL dopišete ?tp=1
Primer: http://localhost/index.php?tp=1 ili http://localhost/?tp=1 u oba slučaja dobijate isto.

pozicije

 

Videli smo pozicije koje nam nudi templejt i na koju treba da pozovemo nov meni, u ovom slučaju je to user3 pozicija. Idemo sad na Menus > Menu Manager i kliknitie na ikonicu New. Otvoriće vam se nov prozor gde upisujemo parametre za pravljenje novog menija. Meni mora imati jedinstveno ime upisano u polje Unique Name da ne bi dolazilo do greške i konflikta ako postoji meni sa istim imenom. U polje Title upisujete naziv menija, u Description kratak opis i poslednja stavka je Module Title, tu upisujete ime za modul koji će se automatski napraviti kada kliknete na Save. U slučaju da to polje ostavite prazno modul neće biti napravljen, ali svakako ga sami možete napraviti posle.

menu-manager Kreiran meni

 

Sad smo napravili nov meni i njemu dodajemo novu stavku, idite ponovo na Menus > pa onda na nov meni koji smo upravo napravili (Top Menu). Prvo moramo izabrati koji tip menija ćemo da napravimo, u ovom slučaju izabrao sam Article Layout koji nam omogućava da prikažemo samo jedan članak po našem izboru. Kada ste kliknuli na Article Layout (primer imate na prvoj slici ispod) otvaraju vam se podešavanja za taj meni. Kao što smo imali kod Home menija i ovde imamo opcije samo u manjem broju, razlika je u Parameters (Basic) gde za razliku od pomenutog menija imamo samo da izaberemo koji članak želimo da prikažemo. Parameters (Advanced) nemamo ovde jer je drugačiji tip menija, a ostala dva taba su identična kao kod Home menija. Celu listu i objašnjenja za sve tipove menija možete pogledati online na ovoj adresi: scribd.com/Joomla-v-15-Menu-Types takođe možete isto to preuzeti u PDF formatu sa ovog linka: docs.joomla.org/Beginners (potražite naslov "Exploring the possibilities with Joomla! v 1.5 Core" i prva stavka ispod je link za preuzimanje PDF fajla)

Tip Menija podesavanje-menija-top moj-meni-top

 

Ekstenzije

Kada smo to sve završili idemo na upravljanje ekstenzijama, pošto je meni koji smo napravili sad automatski kreirao i modul idemo da njega objavimo i postavimo na mesto na kom treba da se nadje. Ne bi bilo loše da napravite jos koji link u Top i Main meniju čisto da bi probali šta sve može da se napravi sa osnovnim tipovima menija u okviru Joomla! CMS-a. To će nam to trebati da bih vam pokazao kako da određene module pozivate na različite stranice i kako da dodelite drugačiji izgled određenim stranicama.

Prvo što treba da pogledate pošto ste napravili još par linkova su ekstenzije, tu imamo pet ponuđenih opcija

 • Install/Uninstal - gde možemo da instaliramo ili da uklonimo određene ekstenzije, i imamo pregled svega što postoji na sajtu
 • Module Manager - tu možemo upravljati modulima kako na sajtu tako i u delu za administraciju
 • Plugin Manager - služi za upravljanje sa dodacima
 • Template Manager - biramo koji će nam biti glavni templejt ili možemo podesiti da nam se više različitih templejta prikazuje na sajtu, takodje možemo promeniti izgled i administratorskog dela
 • Language Manager - tu biramo koji će nam glavni jezik biti na sajtu i u administraciji

ekstenzije

 

Module Manager

Krenućemo sa modulima pošto treba da prikažemo nov meni, a ujedno ćemo postaviti još par modula na razne pozicije na sajtu. Kada smo otvorili Module Manager vidimo da imamo dva modula sad, otvorićemo drugi modul klikom na njegovo ime i preći na podešavanje istog. Kada smo otvorili modul zatekli smo podesavanja slična kao i kod naslovne strane. Sa leve strane biramo ime modula, da li će se ime prikazivati, da li je objavljen ili ne, biramo poziciju modula, nivo pristupa i na kojim stranama će biti vidljiv - Menu Assignment. Desno imamo tabove sa podešavanjima, svaki modul ima drugačiji tip podešavanja, i jedna mala napomena je da u većini slučajeva kad se pređe preko nekog naslova podešavanja pojavi se tip ili kratak info čemu služi to podešavanje. Sada ćemo ovaj modul postaviti na user3 poziciju i isključićemo prikaz naslova (Show Title) jer nam to nije potrebno i objavićemo isti.

module-manager Parametri Modula Parametri Modula Parametri Modula

Pošto smo podesili i objavili Top Meni modul (možete ga videti na naslovnoj strani), sada ćemo postaviti još par modula na sajt. Kada ste sačuvali podešavanja modula, vratili ste se nazad na Module Manager, kao i svuda imate ikonicu New u gornjem desnom uglu. Kad kliknete na nju izlistaće vam se svi moduli koji su trenutno instalirani na sajtu. Kao što vidite kada mišem pređete preko nekog naslova prikazaće vam se isto tip ili kratak info čemu služi taj modul. Sada ćemo napraviti tri modula i postaviti ih na različite pozicije.

Prvi modul koji ćemo napraviti je Latest News koji prikazuje poslednje dodate vesti, njega postavljamo na poziciju user1 i u Menu Assignment ćemo izabrati samo da se vidi na home strani (ovo je samo primer, a vi možete postaviti modul na bilo koju poziciju). Drugi modul koji ćemo da postavimo je Feed Display koji prikazuje vesti sa drugih sajtova, tu je dovoljno da odete na željeni sajt odakle želite da prikažete vesti i da kliknete na RSS Feed (pod uslovom da taj sajt poseduje isti) i taj link kopirate u polje koje je određeno za to u modulu. Takođe tu podesite opcije kako želite da vam se prikažu tekstovi. Modul postavite na poziciju user2 i postavite ga da bude vidiljiv samo na naslovnoj strani. Poslednji modul koji ćemo da postavimo je Related Articles koji prikazuje vesti ili članke koji su slični po ključnoj reči (Meta Keywords koje se upisuju prilikom kreiranja članka), i njega postavljamo na poziciju right i namestićemo ga da bude vidljiv na svim stranama sem na početnoj strani.

Postavljanje novog modula

Kada ste sve to završili pogledajte naslovnu i videćete izmene koje su nastale, bitna stavka je da modul za prikazivanje sličnih članaka radi samo ako imate upisane ključne reči koje smo pominjali kad smo pričali o pisanju tekstova.

 

Template Manager

Joomla dolazi sa 3 templejta koja možete videti u Template Manager-u, i sve nove templejte koje instalirate će se pojaviti ovde. Kao što je već navedeno svaki templejt ima drugačije pozicije i opcije za uređivanje, što možete videti kada otvorite bilo koji od trenutna tri koja se nalaze ovde. Da bi neki templejt postavili kao osnovni potrebno je samo da ga označite i da kliknete na ikonicu Default, samo kada to uradite moraćete da promenite mesta modulima, ali uz trik koji sam naveo gore možete videti gde je koja pozicija vrlo lako i presložiti ceo sajt.

Templejti

Mi trenutno radimo sa Milkyway templejtom, a sad ćemo napraviti jedan primer kako da za neku određenu stranicu pozovete drugi templejt. Na prve dve slike ispod možete videti razlike između opcija Milkyway i JA Purity templejta. Kada otvorite JA Purity sa leve strane imate Menu Assignment i tu ćemo izabrati da se JA Purity prikazuje samo na strani 2. Kada ste to završili kliknite na Save i onda se automatski vraćamo na Template Manager i sada pored Default oznake za Milkyway imamo i Assigned oznaku za JA Purity, što znači da je taj templejt dodeljen nekoj stranici. I sad idemo da vidimo šta se dešava na sajtu, kao što možete da primetite na slici 4 imamo i dalje isti templejt. Ali kada otvorimo Stranu 2 koju smo napravili vidi se drugi. Takođe vidimo da je Top Meni nestao i da se nalazi na dnu strane (kao što je već navedeno svaki templejt ima drugačije pozicije), i vidimo da se desno pojavio modul Slični Članci. Pravilnom upotrebom ključnih reči u polju Meta Keywords prilikom pisanja članka prvo pozitivno utičete na SEO, a uz to i možete iskoristiti ovaj modul u potpunosti.

Milkyway admin JA Purity admin Template Manager - Assigned Naslovna Milkyway JA Purity - strana 2

Ovo je bio jednostavan primer kako možete da manipulišete sa izgledom sajta, a same mogućnosti su vam neograničene. Bilo da želite da vam svaka strana bude ista ili različita. Bitno je ako već pravite drugačije strane da obraite pažnju na module, svaki modul možete pozvati na određenoj strani i isto tako možete imati različite module na različitim stranama na sajtu.

 

Language Manager

Kratko i jednostavno služi za upravljanje jezicima na sajtu, svaki jezik instalirate preko Install/Uninstal opcije koja se nalazi u Extensions. Zatim u Language Manager-u podešavate koji jezik će biti osnovni za vaš sajt. Posle toga svi osnovni moduli i komponente koji dolaze uz Joomla! CMS su prevedeni na željeni jezik.

Zvaničan prevod za naš jezik preuzimate sa ove stranice: joomlacode.org/gf/project/rstransl/frs

Language Manager

 

Joomla!

Prelazimo na finalni deo gde ćemo videti kako se koriste komponente, kako mogu da se vežu sa modulima i plugin-ovima. Radićemo sa jednom osnovnom Joomla komponentom i modulom koji su povezani međusobno. I povećaćemo funkcionalnost Joomle tako što ćemo dodati još jednu komponentu i njene dodatke. Komponente takođe možete postaviti i kao link u meniju pozivajući komponentu kroz Menus.

Za potrebe ovog dela potrebno je da preuzmete i instalirate Chrono Forms koji pored komponente ima modul i plugin. Vodite računa da svaki dodatak (Plugin) morate objaviti u Plugin Manager-u da bi ga mogli koristiti.

Po završenoj instalaciji idemo na Components, videćete da se tu pojavila Chrono Forms komponenta. Nas sad interesuje jedna od osnovnih Joomla komponenti, a to je Polls komponenta koja je ujedno i jedna od najjednostavnijih. Kada je otvorite kliknite na New i napravite anketu, imate primer kako se popunjava na slici ispod. Kada ste popunili željena polja idemo na Module Manager da pozovemo modul koji prikazuje anketu. Među modulima imate modul Poll koji služi za prikazivanje anketa, izaberite taj modul, zatim u okviru modula imate opciju za izbor koju anketu želite da prikažete. Taj modul ćemo postaviti na poziciju left i ostaviti ga da bude vidljiv na svim stranama. Na naslovnoj strani se sada pojavio još jedan modul gde korisnici mogu da daju svoje mišljenje.

poll-komponenta

Chrono Forms je malo kompleksinija komponenta od Polls. Komponenta je besplatna, ali dolazi uz mali link ka autoru koji se nalazi na dnu svake forme. Pošto ste videli kako izgleda komponenta, prelazimo na praktičan deo. U samoj komponenti imate opciju za pravljenje demo forme koja se sama kreira kada kliknete na link Upgrade SQL and Load Demo Form.

Chrono Forms Komponenta

Kada ste kreirali demo formu napravićemo novi link u Top Meniju, takođe dodaćemo modul koji je vezan za ovu komponentu i na kraju ćemo iskoristiti Plugin kako bi razumeli povezanost svega. Kad otvorite Top Meni krenite da napravite nov link, videćete da sad tu pored osnovnih Joomla linkova imate i Chrono Forms. Kada kreirate nov link u parametrima komponente imate da upišete ime forme koju želite da prikažete. I posle toga pogledajte naslovnu i nov link koji se nalazi tu.

Meni Link Parametri Komponente Naslovna sa Chrono Forms koponentom

Chrono Forms je komponenta koja jeste kompleksna ali isto tako se lako koristi, možete napraviti veoma napredne forme bilo kog tipa vrlo jednostavno uz Wizard Edit koji postoji u okviru komponente. I ako u okviru Joomla CMS-a postoji komponenta za kontakt koju možete koristiti ja sam ovu komponentu naveo za primer jer se za nju vezuje modul i plugin koji mogu da se prikažu na stranicama. Dok osnovna Joomla kontakt komponenta može da se pozove samo u link menija.

Sada ćemo napraviti još jedan modul koji smo već instalirali uz Chrono Forms i takođe dodaćemo formu i u neki članak. Ista procedura se prolazi sa modulom, pošto smo instalirali modul potrebno je samo da upišemo parametre i da ga objavimo na željenoj poziciji. Postavićemo ga na poziciju right i objavićemo ga na Strani 2 gde nam je postavljen JA Purity templejt. I za kraj koristimo dodatak koji dolazi uz Chrono Forms. Poroverite da li je objavljen u Plugin Manageru, i kad otvorite isti videćete da nema nikakvih podešavanja u njemu. Sa leve strane videćete kod koji treba da upišete u članak da bi pozvali određenu formu, u našem slučaju treba da upišemo basicDemo (kod se nalazi u opisu Chrno Forms Plugin-a).

Parametri Chrono Forms Dodatka Tekst u kom smo prikazali formu Modul koji prikazuje formu

U primerima koje ste videli sve forme su iste, a vi naravno možete napraviti koliko god želite formi i postaviti ih u članke ili pozvati kroz modul.

 

Stigli smo do kraja ovog tutorijala, i prošli smo kroz osnove postavljanja sadržaja na sajt, postavljanje i pozivanje modula kao i upravljanje komponentama.

 

Ako imate bilo kakava dodatna pitanja ili ako smatrate da sam nešto izostavio slobodno ostavite komentar.

 

Nenad Antić

Nenad Antić

Osnivač i urednik Web Arene.
UI/UX i Web dizajner, jedan od moderatora zvaničnog Joomla foruma, kao i dugogodišnji zaluđenik za sve što ima veze sa Web-om i dizajnom.

Web: about.me/nenadantic E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
DreamWeb Hosting

Arena @ Twitter

Arena @ Facebook